Met hart voor de zaak…..

Mijn trainingen en coaching zijn altijd afgestemd op de klant en dus altijd maatwerk.

Een standaard uitgangspunt in mijn manier van werken is je veilig voelen en onvoorwaardelijkheid. Je hoeft je niet stoerder voor te doen. Je mag zijn wie je bent!

In de veiligheid die ik je bied nodig ik je uit je kwetsbare kant te laten zien. Dit betekent ook dat er ruimte is om het even niet te weten.

Rust en vertrouwen zijn voor mij belangrijke waarden.

Maar ook openheid. Ik werk transformationeel, wat betekent dat ik mijn innerlijke reacties, de gedachten, gevoelens en wensen die bij mij opborrelen in het hier-en-nu, inzet in de training die ik geef of de gesprekken die ik met je heb. Hierin ben ik het voorbeeld van jezelf delen met de ander en laat ik zien hoe krachtig het is om ook je kwetsbare kant te laten zien.

Het uitgangspunt in zowel mijn trainingen als in coaching is het model van hoofd, hart en handen. Ik laat mensen nadenken en tot inzichten komen (hoofd), naar het verlangen gaan om te veranderen (hart) en dit vervolgens omzetten in concrete actie(s) (handen).

Elk traject start met een intakegesprek. Hierin bespreken we wat het doel is van de training of coaching. Op basis hiervan maak ik een voorstel voor een trainingsprogramma of kijk ik hoeveel gesprekken ik denk nodig te hebben. Na afloop kijk ik graag samen terug om te bepalen of de doelstelling gehaald is en wat er eventueel nog nodig is voor de toekomst.